Choď na obsah Choď na menu
 


PROJEKT - MESTO TRNAVA

8. 1. 2011

POLOHA

Mesto leží na Západnom Slovensku, v centre Trnavskej pahorkatiny v nadmorskej výške 146 m. n. m.

 

DEJINY MESTA

Oblasť mesta a jeho okolia bola osídlená už od praveku. Toto osídlenie tu nepretržite pokračovalo až do začiatku stredoveku. Pôvodná trhová osada bola v roku 1238 povýšená na mesto a tak sa stala prvým slobodným kráľovským mestom na Slovensku. Riadil ju richtár a dvanásť členná mestská rada. Už v 13. stor. bola opevnená a plnila aj funkciu pevnosti. V 14. stor. Tu bývali častými hosťami Uhorský králi a ich spojenci (český a poľský kráľ). V rokoch 1432 až 1435 mesto obsadili český bojovníci - Husiti, ktorý odtiaľto bojovali proti Uhorskému kráľovi Žigmundovi Luxemburskému. Za Mateja Korvína sa Trnava opäť stala významným mestom Uhorska. Po bitke pri Moháči sa sem presťahovalo Ostrihomské arcibiskupstvo a vzniklo tu cirkevné kolégium, ktoré sa neskôr stalo univerzitou. Od tých čias sa hovorí o Trnave, ako o Slovenskom, alebo o malom Ríme. Po skončení bojov s Turkami sa mesto ďalej rozvíjalo. V 18. a 19. stor. tu vznikajú prvé priemyselné stavby a buduje sa konská železnica s Bratislavou. Neskôr bola železnica prebudovaná na parný pohon. Medzi prvou a druhou svetovou vojnou tu bola veľká nezamestnanosť a časť obyvateľov mesta sa vysťahovala do cudziny.

 

SÚČASTNOSŤ MESTA

Po druhej svetovej vojne nastal opäť rozmach mesta. Vznikli tu viaceré veľké továrne a nové sídliská. Po krátkom úpadku koncom 20. stor. sa mesto v súčasnosti rýchlo rozvíja. Stalo sa sídlom Trnavského samosprávneho kraja, vznikli tu nové továrne ako napr. závod na výrobu áut (PSA Pegueot Citroen). Železnica bola prebudovaná na vysokorýchlostnú trať a vznikli aj viaceré nové vysoké školy ako Trnavská univerzita a iné. Trnava je aj centrom kultúrneho života, sú tu divadlá, galérie a múzeá.

 

PAMIATKY MESTA

Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí zachovalé mestské opevnenie a mnoho kostolov, medzi ktorými je najhodnotnejší Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa. Bohaté umeleckohistorické pamiatky sa nachádzajú aj v múzeách a galériách.

 

OSOBNOSTI MESTA

V minulosti sa tu narodilo a žilo viacero významných ľudí. Medzi najznámejších patrí Anton Bernolák, zakladateľ prvej spisovnej slovenčiny, ďalej hudobný skladateľ Mikuláš Schneider – Trnavský, básnik Miroslav Válek a dodnes žijúci fotograf Tibor Huszár.

 

KULTÚRNY ŽIVOT MESTA

V Trnave sa koná veľa kultúrnych podujatí. Veľmi známi je hudobný festival Dobrofest, Trnavský jarmok či Trnavské kultúrne leto, ktoré sa veľmi podobá tomu Bratislavskému.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Trnava ockami mna

(Ellision Wiene - Chluncemburce, 5. 3. 2012 19:33)

U nas v Londone satoto nerobi