Choď na obsah Choď na menu
 


Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj

23. 3. 2011

O meste sa môžeme prvýkrát dočítať v listine uhorského kráľa Bella IV. z roku 1255, aj keď ľudia tu žili od doby bronzovej (napr. na Hrádku pri Badíne). Už v tejto dobe ľuboli objavené v okolí bohaté náleziská medi a vznikli tu prvé primitívne bane. Stredovek v meste bol v znamení mohutného rozvoja baníctva a Banská Bystrica patrila s neďalekou Kremnicou a Banskou Štiavnicou medzi najvýznamnejšie banské mestá v Uhorsku. V 17. storočí sa vyčerpali zásoby medi a baníctvo začalo upadať, až nakoniec zaniklo. Zo stredoveku sa do dnešných dní v meste zachovalo viacero významných pamiatok. Najvzácnejšou pamiatkou je gotický mestský hrad s kráľovským palácom, kostolom a radnicou.

 

Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie. V druhej polovici 20. stor. sa z mesta stalo významné hospodárske a správne centrum stredného Slovenska. Dnes tu má sídlo Banskobystrický samosprávny kraj.

 

V Banskej Bystrici nájdeme okrem Univerzity Mateja Bela aj mnohé stredné školy a gymnáziá. Okrem Mestského divadla tu pôsobí súbor Štátnej opery, je tu viacero kín, parkov a kúpalísk. Múzeá sú zastúpené Stredoslovenským múzeom a Múzeom SNP, ktoré sídli vo veľkom pamätníku a má bohatú zbierku ručných zbraní, tankov a diel.

 

Dnešný priemysel mesta je veľmi rôznorodý. Sídli tu centrála Slovenskej pošty, viaceré úrady, súdy, pobočky bánk, súkromných a nadnárodných spoločností. Mnoho firiem podniká v turistickom ruchu, lebo okolie je veľmi bohaté na krásy krajiny a prírody. Okrem blízskeho strediska letnej a hlavne zimnej turistiky – Donovál, nájdeme tu Hramaneckú jaskyňu, kúpele Sliač a turisticky najatraktívnejšie časti Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Milovníci športu môžu navštevovať viacero štadiónov a športovísk. V meste sídli hokejový a futbalový klub, ktorý hrá v najvyššej hokejovej a futbalovej lige.

 

Banskobystrický samostprávny kraj (skratka VÚC Banská Bystrica)

 

Banskobystrický samosprávny kraj je najväčším samosprávnym krajom na Slovensku. Zaberá celú centrálnu a južnú časť stredného Slovenska. Už v rannom stredoveku veľká časť územia kraja patrila do takzvanej Zvolenskej veľkožupy. Dnes ho tvori 13 okresov. Územie kraja vypĺňajú z veľkej časti pohoria a menšie kotliny. Len na juhovýchode prevažujú pahorkatiny a roviny. Pramenia a pretekajú tu rieky Hron, Ipeľ a Rimava. Správnym a hospodárskym centrom je mesto Banská Bystrica, kde sídlia viaceré úrady a institúcie. Ďalšie významné mestá v kraji sú Zvolen, Brezno, Rimavská Sobota, Lučenec, a Banská Štiavnica. V minulosti tu bolo rozvinuté baníctvo, dnes tu sídlia viaceré hutnícke spoločnosti (hliníkareň v Žiari nad Hronom, železiarne Podbrezová), strojárske podniky (strojárne v Detve a Hliníku nad Hronom) a mnohé menšie závody ľahkého priemyslu. Rozvinutý je tu aj drevospracujúci priemysel. Poľnohospodárstvo je sústredené hlavne do južných okresov kraja. Veľká časť firiem podniká v oblasti cestovného ruchu (sú to hotely, lyžiarske a turistické strediská v Nízkych Tatrách, vo Veľkej Fatre a inde), v kúpeľníctve – kúpele Sliač, Brusno a Slenné Teplice.

Kraj je bohatý na viaceré unikátne kultúrne pamiatky, z ktorých je mesto Banská Štiavnica zaradené do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Nachádza sa tu viacero hradov ako napríklad Zvolenský zámok, Pustý hrad, Vígľaš, Fiľakovo, Revište, Šášov. Na území kraja sa rozpriestiera časť Národného parku Nízke Tary a Národného parku Veľká Fatra. Okremtoho je tu viacero chránených krajinných oblastí (napr. Poľana, Štiavnické vrchy a podobne) a prírodných rezervácií. Sídlia tu viaceré vysoké školy (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická vysoká škola vo Zvolene). Existuje tu kultúra malých divadelných súborov, festivalov a iných kultúrnych akcií.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Banská bystrica

(Adka2, 15. 10. 2016 7:47)

Banská bystrica

(Adka2, 15. 10. 2016 7:47)

spodniakova

(zlatica, 1. 10. 2016 16:23)

dobre ale chyba tam daco

(Patrik Rekšák, 12. 1. 2015 15:57)

velmi dobre a poucne dozviete sa tam vela lenze tam nie je vsetkych 13 miest